Dk/t

DK is een maat om de permeabiliteit van een materiaal aan te duiden. Als deze gerelateerd wordt aan de zuurstofprestaties van een contactlens, dan wordt Dk gedeeld door t, de dikte. De dikte wordt meestal gemeten in het midden van de lens. Dit geeft een meting van zuurstofdoorlaatbaarheid die aangeeft hoeveel zuurstof door de lens gaat in lucht. De meting van Dk/t wordt al meer dan 30 jaar gebruikt als een industriestandaard voor hydrogel contactlenzen.

Hoewel deze maatstaf geldig is voor hydrogel lenzen is deze niet langer aantoonbaar relevant als het om silicone hydrogels gaat.1 Het kan de hoeveelheid zuurstof die een contactlens doorlaat in laboratoriumomstandigheden meten, maar heeft geen nut bij het nabootsen van de omstandigheden op het oog zelf. Een beter begrip van alternatieve zuurstofmetingen zoals oxygen flux en oxygen consumption laat zien dat in deze zeer doorlaatbare materialen, een verdubbeling van de Dk/t niet leidt tot een verdubbeling van de levering van zuurstof aan het oog.1 Feitelijk is het interessant om te zien dat momenteel alle silicone hydrogels geproduceerd na 1999 een lagere Dk/t  hebben dan de oorspronkelijke lens.

Lees verder om erachter te komen hoe oxygen flux en oxygen consumption beter de zuurstofprestaties van siliconen hydrogels omschrijven.

 

Dr Philip Morgan spreekt over zuurstoftransmissie en oxygen flux

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20.

 

Oxygen consumption

Hoewel oxygen flux op een goede manier weergeeft hoeveel zuurstof de voorkant van de cornea binnenkomt, is het onvoldoende als maatstaf voor corneametabolisme. Zuurstof bereikt het hoornvlies namelijk ook via de achterkant van het hoornvlies.1 Het is belangrijk om een model van corneametabolisme te maken om te begrijpen hoeveel energie de cornea genereerd om zijn normale processen uit te kunnen voeren. De hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is voor deze processen is bepalende grens.1 En als we de oxygen consumption oftewel het zuurstofverbruik van de cornea begrijpen, begrijpen we ook of een lens die op het oog wordt geplaatst die processen in gevaar brengt of niet.

Het werk van Professor Noel Brennan hieronder toont de resultaten van deze corneamodellen als een kleurenkaart. Waar geen lens wordt gedragen en dus geen compromis wat betreft zuurstof voor het hoornvlies aanwezig is, is de kleurenkaart uniform blauw over het gehele cornea. Zijn resultaten laten zien, ongeacht Dk/t, voorschrift of ontwerp dat alle siliconen hydrogel lenzen die getest zijn in het onderzoek voldoende zuurstof naar het oog leveren, voor een corneametabolisme zonder compromis.

De lering van dit werk en het punt om te onthouden is dat bij het selecteren van een lens alle momenteel beschikbare silicone hydrogel contactlenzen voldoende zuurstof naar het oog leveren om ze overdag te dragen, ongeacht wat hun Dk/t is.

Hieronder leest u meer over de materiaaleigenschappen van silicone hydrogels en hoe u door middel van een beter begrip van hun bijdrage aan contactlenscomfort, de meest geschikte lens kunt selecteren voor uw klanten.

Consumption for torics

Oxygen consumption voor verschillende torische zachte contactlenzen. Met dank aan Professor Noel Brennan.

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20.

 

 

Oxygen Flux

De meting van oxygen flux gaat een stap verder dan Dk/t door het berekenen van de hoeveelheid zuurstof die een lens doorlaat en de cornea bereikt. Als zodanig wordt geprobeerd om de situatie op het oog bij het dragen van een contactlens beter te beschrijven. Een oog dat geen contactlens draagt zou een oxygen flux hebben van 100% met een normale hoeveelheid atmosferische zuurstof die het oog kan bereiken.

De hoeveelheid zuurstof die het oog kan binnendringen heeft een natuurlijke bovengrens als gevolg van de partiële druk van zuurstof in de atmosfeer. Dit is 159mmHg op zeeniveau.1 Hierdoor leidt boven een bepaald niveau een verdubbeling van de Dk/t niet tot een verdubbeling van de zuurstof die het oog binnenkomt. Dit wordt de wet van de afnemende meeropbrengsten genoemd en wordt geïllustreerd in de grafiek. In feite geeft het veranderen van een lens met een Dk/t van 60 naar een lens met een bijna driemaal hogere Dk/t van 175 maar 3% meer zuurstof aan het centrale hoornvlies.1

DK-t vs Flux

 

Dr Philip Morgan spreekt over zuurstoftransmissie en oxygen flux

Read the clinical paper here - Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs and Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009.

1. Brennan, N and Morgan, P. Part I: Clinical Highs & Lows of Dk/t. Has oxygen run out of puff? Optician, 2009, Vol 238, No 6209, 16–20.

Learning feed logo

Gerelateerde eLearning

Klik hier om alle cursussen te zien