Alle inhoud van deze internetsite is het eigendom van of wordt beheerd door Johnson & Johnson Medical B.V. en wordt beschermd door wereldwijde copyrightwetten. U mag de inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden. Wijzigingen aan en toekomstige reproductie van de inhoud zijn niet toegestaan. De inhoud mag anderszins op geen enkele wijze worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze website zullen alle redelijke inspanningen verrichten om actuele en correcte informatie op te nemen op deze internetsite, maar leggen geen verantwoording af en bieden geen garanties of verzekeringen met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze website zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels die het gevolg zijn van uw bezoek aan of het niet kunnen bezoeken van deze internetsite of die voortvloeien uit uw vertrouwen in enige informatie die op deze internetsite wordt verstrekt. Deze site is bedoeld voor optometristen en contactlensspecialisten in Nederland.

Deze internetsite kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere sites. De eigenaars van deze website dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels die door die inhoud zijn veroorzaakt. Eventuele koppelingen naar andere sites worden uitsluitend ter gemak aan de gebruikers van deze internetsite aangeboden.

De handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, beeldmerken en producten die op deze internetsite worden gepresenteerd, zijn beschermd in Nederland en andere landen. Geen enkel gebruik hiervan is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze website, behalve ter identificatie van de producten of diensten van het bedrijf.

Elke persoonlijk identificeerbare informatie in de elektronische communicatie met deze internetsite valt onder het privacybeleid van deze website. Het staat de eigenaars van deze website vrij om alle overige informatie die in dergelijke communicatie is opgenomen, zoals ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow voor welk doel dan ook te gebruiken of te kopiëren. Dergelijke doelen kunnen onder meer het doorgeven aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten betreffen.

De afzender van enige communicatie met deze internetsite of van andere vormen van communicatie met de eigenaars van deze website is verantwoordelijk voor de inhoud van en informatie in deze communicatie, inclusief de waarachtigheid en juistheid ervan.

PP2023OTH4295