×

Warning message

Could not find a Solr index corresponding to your website and environment. Your subscription contains these indexes: CLQV-157005.test.visioncarenl, CLQV-157005.test.visioncareme_en, CLQV-157005.dev.visioncarefr, CLQV-157005.test.visioncareemea, CLQV-157005.test.visioncaretr, CLQV-157005.dev.visioncareat. To fix this problem, please read our documentation.

Overzicht

We kunnen vier belangrijke redenen voor verhoogde blootstelling aan UV-straling identificeren:

More time outdoors

Meer tijd buitenshuis

Meer tijd buitenshuis resulteert in meer UV-blootstelling. In veel samenlevingen hebben mensen meer vrije tijd en kiezen ervoor om buiten te zijn. Dit verhoogt hun blootstelling aan UV-licht.

Ozone depletion

Ozone depletion

Door de mens veroorzaakte vervuiling leidt tot het dunner worden van de ozonlaag. Omdat de ozonlaag dunner wordt, dringt meer UV-straling door de atmosfeer.1

Living longer

Langer leven

Een langere levensverwachting leidt tot meer UV-blootstelling.

Non compliance

Geen compliance

Veel mensen maken zich geen zorgen over oculaire bescherming tegen UV-blootstelling. Negeren van aanbevelingen voor het gebruik van doeltreffende bescherming betekent een verhoogd risico op oculaire UV-beschadigingen voor lensdragers.

 

1. McKenzie RL, Aucamp PJ, Bals AF, Björn LO, Ilyas M. Changes in biologically active ultraviolet radiation reaching the Earth’s surface. Photochem Photobiol Sci. 2007;6(3):218-31.

2. Minino AM, Heron MP, Murphy SL, Kochanek KD; Centers for Disease Control and Prevention National Center for Health Statistics National Vital Statistics System. Deaths: final data for 2004. Natl Vital Stat Rep. 2007;55(19):1-119.

 

 

Kinderen zijn kwetsbaar

Children at risk Kinderen zijn extra kwetsbaar voor schade door UV-straling omdat:

  • Zij grote pupillen hebben1
  • Zij heldere ooglenzen hebben2,3
  • Zij meer tijd buiten doorbrengen zonder beschermening en weinig kinderen zonnebrillen of petten dragen4

1. Winn B, Whitaker D, Elliott DB, Phillips NJ. Factors affecting light-adapted pupil size in normal human subjects. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1994;35(3):1132-6.

2. Weale RA. Age and the transmittance of the human crystalline lens. J Physiol. 1988;395:577-87.

3. Gaillard ER, Zheng L, Merriam JC, Dillon J. Age-related changes in the absorption characteristics of the primate lens. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000;41(6):1454-9.

4. Maddock J et al. Use of Sunglasses in Public Outdoor Recreation Settings in Honolulu, Hawaii. Optom Vis Sci, 2009, 86 (2): 165–166.

 

Het onderzoeken van UV-blootstelling

Onderzoek wijst erop dat we een goede bescherming tegen UV-straling het hele jaar door moeten aanmoedigen, en dus niet alleen tijdens zonnige zomerdagen.

 

Praat met uw lensdragers over UV-blootstelling.

UV risks chart

De studie

UV protection Het onderzoek werd in september en november 2006 uitgevoerd op de campus van de medische faculteit van de Universiteit van Kanazawa in Japan.a Er werden minuscule UV-sensoren in de oculaire segmenten van een speciaal ontworpen levensgrote pop ingebracht om de UV-B-straling van zonsopkomst tot zonsondergang te meten. De visuele lijn van het model werd ingesteld op 15 graden onder de horizon (normale zichtlijn wanneer iemand loopt) en het gezicht van het model volgde het traject van de zon van het oosten naar het westen. Het model was continu naar de frontale onderkant van de zon gericht.

De resultaten werden op een relatieve manier vastgelegd, gekoppeld aan diverse condities, zoals de hoogte van de zon (stand van de zon ten opzichte van de horizon) en de richting van de visuele lijn (hoek) of gezichts- of hoofdvorm van het model.

Op 21 september, rond  de herfstequinox (een van de twee keer per jaar dat de zon de evenaar doorkruist en de dag en de nacht ongeveer even lang duren), werden rond 9:00 uur ’s ochtends en tussen 14:00 en 15:00 uur 's middags de twee hoogste punten in de UV-blootstellingstest voor het oog vastgelegd. Tijdens de vier uur blootstelling van het oog tussen 10:00 uur 's ochtends en 14:00 uur 's middags werd bijna tweemaal minder UV-straling geregistreerd als op de hoogste punten van UV-blootstelling.

Naarmate de stand van de zon daalde (richting winter), verschoof de piek in UV-blootstelling voor de ogen naar 12 uur 's middags. Op 21 november trad rond 12 uur 's middags een van de hoogste blootstellingspieken op onder dezelfde condities als bij de eerdere test.


1. Sasaki H. UV exposure to eyes greater in morning, late afternoon. Proc. 111th Ann. Meeting Japanese Ophthalmologic Soc., Osaka, Japan, April, 2007.

 

 

Onderzoeksresultaten

Dit onderzoek wijst erop dat we het hele jaar door goede bescherming tegen UV-straling moeten aanbevelen, en dus niet alleen tijdens zonnige zomerdagen.

"Hoewel er lang is gedacht dat het risico van blootstelling van de ogen aan UV-straling rond het middaguur, van 10:00 tot 14:00 uur, het grootst is, wijst dit onderzoek erop dat de  blootstelling van het voorjaar tot het najaar, wanneer de dagen langer worden, feitelijk eerder en later op de dag het grootst is", verklaart hoofdonderzoeker en voorzitter Professor Hiroshi Sasaki, Department of Ophthalmology, Division of Sensory Organ Medicine, Kanazawa Medical University.

"Dit onderzoek bewijst tevens dat het de hele dag nodig is om uw ogen tegen UV-straling te beschermen", benadrukt David Ruston, Professional Affairs Director voor West-Europa van Johnson & Johnson Vision Care. "De zon kan op lange termijn onherstelbare schade aan alle structuren van het oog en omliggende weefsels veroorzaken, indien dit niet of niet voldoende wordt beschermd. De meest volledige maatregel ter bescherming tegen UV-straling bestaat uit een combinatie van een UV-absorberende zonnebril, een hoed met een brede rand en UV-blokkerende contactlenzen."

Bescherming tegen UV-straling is in de winter net zo belangrijk, waarschuwt Dr. Ruston. Hoewel UV-straling normaal gesproken lager is in de wintermaanden kan blootstelling wel 100 keer hoger zijn wanneer het gereflecteerd wordt door sneeuw. Andere oppervlakten als vergelijking; gras reflecteert 1-4% van de UV-straling, zand (5-25%) en water (10-30%).

Bescherming tegen UV-straling – Waarom een zonnebril niet voldoende is

UV-straling bereikt de ogen niet alleen vanaf de lucht boven ons, maar ook door weerspiegeling vanaf oppervlakken zoals water, zand en bestrating. Hoewel de meeste zonnebrillen helpen om UV-straling via de glazen tegen te houden, zijn de meeste monturen zodanig dat niet wordt voorkomen dat ongefilterde stralen de ogen bereiken vanaf de zijkanten, boven- en onderkant van de bril. "Daarom voorkomen sommige zonnebrillen slechts 50% van alle UV-straling die de ogen bereikt", verklaart Dr. Ruston. En hoeden met een brede rand bieden dus ook geen bescherming tegen UV-straling die wordt gereflecteerd door oppervlakken zoals bestrating, zand en water.

UV-blocking spectacle lens

 

Extra bescherming voor dragers van contactlenzen

Contactlenzen met UV-filter kunnen bijdragen tot de bescherming tegen rechtstreekse en gereflecteerde straling die via de cornea in het oog terechtkomt en niet door een zonnebril of hoed wordt tegengehouden. Zo profiteren dragers van contactlenzen van een belangrijke extra beschermingsmaatregel.

ACUVUE® contactlenzen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van UV-filters. Lees hier meer over

 Alle ACUVUE® Contactlenzen zijn voorzien van een Klasse 1 of Klasse 2 UV-filter om bescherming te bieden tegen schadelijke UV-straling die het hoornvlies en het oog binnendringt. WAARSCHUWING: UV-absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor beschermende UV-absorberende brillen, zoals een skibril of een zonnebril met UV blok, aangezien zij het oog en he gebied eromheen niet volledig bedekken.

UV-blocking – spectacle and contact lens

 

1. Sliney, David H. Intraocular and Crystalline Lens Protection From Ultraviolet Damage. Eye & Contact Lens July 2011; 37: 250–258.