ACUVUE® OASYS MAX 1-Day

MAX comfort. MAX helderheid.*1
Onder alle lichtomstandigheden.1

​Meer informatie

 

 

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL

De hele dag comfort, scherp, helder zicht op alle
afstanden en onder alle lichtomstandigheden.#±2

​Meer informatie

 

 

 

 

* Versus ACUVUE® OASYS 1-Day.
# n=378
± n=172

1. JJV Data on File. CSM Subjectieve reacties ACUVUE® OASYS MAX 1-Day contactlenzen - Retrospectieve meta-analyse.
2. JJV Data on File 2022. Subjectieve op zichzelf staande claims voor ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL contactlenzen - Verkennende meta-analyse.

Belangrijke informatie voor dragers van contactlenzen: ACUVUE® contactlenzen zijn geïndiceerd voor zichtcorrectie. Zoals met elke contactlens kunnen er oogproblemen, waaronder hoornvliesproblemen, ontstaan. Sommige dragers kunnen lichte irritatie, jeuk of ongemak ervaren. Contactlenzen mogen niet worden gebruikt bij ooginfecties of andere oogaandoeningen, of bij een systemische aandoening die het oog kan aantasten. Voor volledige informatie, inclusief contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen, raadpleegt u Het instructieboekje voor lensdragers of bezoekt u onze J&J website: jnjvisioncare.nl