Overzicht

Contactlenzen worden niet zo vaak als behandeloptie voor een refractieafwijking voorgesteld aan kinderen zoals dit wel gebeurt aan tieners. In het onderzoek Contact Lenses In Pediatrics (CLIP) werden de voordelen van het dragen van contactlenzen voor kinderen en tieners onderzocht om na te gaan of kinderen net zoveel baat hebben bij contactlenzen als behandeloptie voor refractieafwijkingen als tieners.

Overview

In het CLIP-onderzoek bleek dat kinderen zich door het dragen van contactlenzen veel beter gaan voelen over hun uiterlijk en hun deelname aan activiteiten, waardoor ook hun tevredenheid over de correctie van hun refractieafwijking toeneemt. De stoeltijd voor een aanpassing was vergelijkbaar voor de twee groepen, waarbij het bij kinderen iets meer dan 10 minuten langer duurde dan bij tieners – hoofdzakelijk voor training in het inzetten en uitnemen.

Download overzicht van CLIP onderzoek

 

Successverhalen

Een groep optometristen vertelt over hun ervaringen met het aanmeten van contactlenzen bij jonge lensdragers.

Bekijk artikel over Contactlens Spectrum

 

Voordelen voor kinderen

Het dragen van contactlenzen gaf voor de deelnemers van het CLIP-onderzoek een drastisische verbetering ten opzichte van hun gevoel over hun uiterlijk en deelname aan activiteiten.

Benefits of contact lens wear

Kinderen en tieners beantwoordden op vragen uit het Pediatric Refractive Error Profile (PREP) – een pediatrische vragenlijst over de levenskwaliteit in relatie tot het dragen van contactlenzen en brillen. Tijdens het eerste bezoek vulden deelnemers de PREP-vragenlijst voor brillen in. Zij vulden de PREP-vragenlijst voor contactlenzen tijdens navolgende bezoeken een week, een maand en drie maanden na het krijgen van contactlenzen in. De vragenlijsten waren identiek, afgezien van het feit dat in de ene vragenlijst het woord 'bril' en in de andere het woord 'contactlenzen' werd gebruikt.

Kinderen en tieners maakten in het CLIP-onderzoek binnen een week na aanpassing van contactlenzen melding van een significante verbetering in de levenskwaliteit. Na drie maanden contactlenzen te hebben gedragen was de PREP-totaalscore voor kinderen 23% en voor tieners 24% hoger. Punten waarop de meeste verbetering optrad betroffen tevredenheid over de correctie, activiteiten en uiterlijk.

Download het originele artikel voor oog en contactlenzen

 

 

Resultaten

Voor jonge kinderen duurt het niet veel langer om contactlenzen in te zetten dan voor tieners. En het kan leuk zijn om met ze te werken.

Chair time and ocular health

In het CLIP-onderzoek bleek dat kinderen zich door het dragen van contactlenzen veel beter gaan voelen over hun uiterlijk en hun deelname aan activiteiten, waardoor ook hun tevredenheid over de correctie van hun refractieafwijking toeneemt. De stoeltijd voor een aanpassing van de twee groepen was vergelijkbaar, waarbij het bij kinderen iets meer dan 10 minuten langer duurde dan bij tieners – hoofdzakelijk voor training in het inzetten en uitnemen.

Kinderen noch tieners ervaarden problemen gerelateerd aan het dragen van contactlenzen gedurende de studie.

Download overzicht of CLIP onderzoeks

Download onderzoek grafiek en diagrammen

In een vragenlijst over levensstijl die na afloop van het CLIP-onderzoek werd ingevuld, gaven ouders hoge scores aan de stabiliteit van contactlenzen en aan het vermogen van hun kind of tiener om op verantwoordelijke wijze voor de lenzen te zorgen. Ouders gaven bovendien sterk de voorkeur aan contactlenzen met UV-filter voor hun kind of tiener.

Download oorspronkelijk artikel van Optometry en Vision Science

 

 

Conclusies

Optometristen/contactlensspecialisten zouden routinematig moeten overwegen om contactlenzen als behandeling voor een refractieafwijking aan te bieden aan kinderen vanaf 8 jaar.

 

 

Onderzoekdetails

Het onderzoek vond plaats aan de Ohio State University College of Optometry, het New England College of Optometry en de University of Houston School of Optometry.

Study Details

In het onderzoek werd een vergelijking gemaakt tussen de tijden voor aanpassing en follow-up bij kinderen en tieners, omdat ouders vaak aangeven dat hun optometrist/contactlensspecialist pas contactlenzen bij hun kind wil aanmeten als hij of zij ten minste 13 jaar oud is, en vaak nog ouder.

Tijdens het eerste bezoek werden er bij de deelnemers aan het onderzoek (84 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en 85 tieners in de leeftijd van 13 tot 17 jaar) contactlenzen aangepast, waarbij de visus, de refractie en autorefractie werden gemeten en een spleetlamponderzoek plaatsvond. Daarna volgden de kinderen en tieners een training in het inzetten en uitnemen van contactlenzen.

Lensdragers kregen ACUVUE® ADVANCE® met HYDRACLEAR® of ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM aangemeten.

De tijd voor het aanpassen, de tijd voor het trainen in inzetten en uitnemen en de tijd van follow-up-bezoeken werden afzonderlijk gemeten en bij elkaar opgeteld om de totale stoeltijd te bepalen.

Tijdens follow-up-bezoeken na een week, een maand en drie maanden werd het gezichtsvermogen gemeten, werd de pasvorm van de contactlenzen gecontroleerd en werd er een spleetlamponderzoek uitgevoerd.

Learning feed logo

Gerelateerde eLearning

Klik hier om alle cursussen te zien